Yüksek lisans tez çalışmamın makale versiyonu

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

AN EMPIRICAL STUDY ON THE EFFECT OF CUSTOMER VALUE AND CUSTOMER LOYALTY OF SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES

ÖZ: Dijitalleşme, pazarlamada yapılan faaliyetleri ölçülebilir ve bilgiyi biriktirebilir hale getirdiği için dijital pazarlama yeni nesil pazarlama yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Dijital devrimle birlikte ise insan yaşamının değişik noktalarına hitap eden ve yaygın bir şekilde kullanılan farklı sosyal medya uygulamaları geliştirilmiştir. Gezginler için Tripadvisor, yemek düşkünleri için Pinterest, iş hayatı için LinkedIn gibi kendi konularında uzmanlaşmış sosyal medya uygulamaları vardır. Bu araştırmanın amacı sosyal medyada yapılan pazarlama faaliyetlerinin, tüketicilerin markaları algılamasına ve marka bağlılığı oluşturmasına karşı tutumları üzerine etkilerini değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya Pazarlama, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, İnternet Pazarlaması

ABSTRACT: Digital marketing is regarded as the next generation marketing approach because digitalization enables the activities in marketing to measure and accumulate information. Along with the digital revolution, different social media applications have been developed that address the different points of human life and are widely used. There are specialized social media applications on their own such as Tripadvisor for travelers, food lovers for Pinterest, business life like LinkedIn. The aim of this research is to evaluate the effects of marketing activities on the social media on consumers’ attitudes towards brand recognition and brand loyalty.

Keywords: Digital Media Marketing, Social Media, Social Media Marketing, Internet Marketing.

 

Tamamı için linke tıklayın…..

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.